ΥΠΝΩΣΗ - ΙΡΙΔΟ-ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Εδώ θα βρείτε μοναδικούς τρόπους ίασης, ευεξίας για το σώμα και το πνεύμα


ΥΠΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΝΟΜΑΝΤΕΙΑ

Η ύπνωση είναι μια εφαρμογή χαλάρωσης, του σώματος και του νου, με στόχο την αφύπνιση της συνείδησης. Ύπνωση είναι η φυσιολογική κατάσταση της συνείδησης όταν βρίσκεστε μεταξύ ύπνου και εγρήγορσης. Σε αυτήν τη κατάσταση ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα έχει τουλάχιστον ένα όραμα κατά τη διάρκεια όλης του της ζωής. Εκεί συμβαίνουν τα περισσότερα «θαύματα»
Με την Ύπνωση, σαν «εργαλείο» μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα χρήσιμα για την ζωή μας, όπως την αυτό-θεραπεία, την βελτίωση σε διαφόρους τομείς, την αναδρομή και ανάμνηση του παρελθόντος για λόγους ψυχοθεραπείας κ.α.
Μια από τις χρησιμότητες της όμως είναι και η πρόβλεψη του μέλλοντος ή αλλιώς η προδρομή! Η προδρομή ή η πρόβλεψη μέσω της ύπνωσης, είναι πολύ χρήσιμη, διότι δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να «δει» τι θα γίνει στο μέλλον και να αποφασίσει πως θα δράσει για να πορευτεί με επιτυχία! Η πρόβλεψη μέσω ύπνωσης, είναι η μόνη τεχνική της ύπνωσης που δεν εφαρμόζεται στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όχι γιατί δεν γίνεται, αλλά για να είναι ακριβής η πρόβλεψη!
Στην διαδικασία της ύπνωσης, λοιπόν, χρησιμοποιείται ένα διάμεσο, δηλαδή ένα τρίτο άτομο εκπαιδευμένο για αυτό το σκοπό. Βάζουμε σε ύπνωση αυτό το άτομο (διάμεσο), το οποίο δεν γνωρίζει τις ερωτήσεις, ούτε έχει σχέση με τον ενδιαφερόμενο, άρα το άτομο που υπνωτίζεται μπορεί να δώσει μια ακριβή πρόβλεψη, αφού δεν έχει καμία συναισθηματική ανάμειξη, προκατάληψη ή σύγχυση. Αν ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος μπει στην διαδικασία αυτή, το πιο πιθανό είναι η πρόβλεψη που θα κάνει να είναι λανθασμένη. Αυτό συμβαίνει γιατί επηρεάζεται από τα δικά του συναισθήματα και τις δικές του προκαταλήψεις.
Συνήθως, από έρευνες που έχουν γίνει, ο κάθε ένας που θα προσπαθήσει να υπνωτιστεί, βλέπει αυτό που θέλει ή αυτό που φοβάται και όχι αυτό που θα συμβεί στην πραγματικότητα. Η πρόβλεψη μέσω Ύπνωσης είναι, η πιο ακριβής μέθοδος προβλέψεων. Μπορεί να δώσει απαντήσεις σε σοβαρά ερωτήματα, να προβλέψει καταστάσεις και γεγονότα και να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αποφύγει λάθη, να κάνει σωστές επιλογές και να «ορίσει», όσο μπορεί εκείνος καλύτερα, το μέλλον του...!!!

ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ