Πως μπορούμε να αναβάλουμε τις ασθένειες και την γήρανση του οργανισμού, ακούγοντας τους ήχους των παιδικών μας κυττάρων!

Αρκεί μόνο μια φωτογραφία της παιδικής ηλικίας. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο κβαντικός υπερυπολογιστής του Ρώσου Βιολόγου Γενετιστή PETER GARIAEV, PH.D.

Το αποτέλεσμα αυτής της καινοτομίας είναι να έρθει στα χέρια σας το αποτύπωμα του γενετικού κώδικα της φωτογραφίας σε μορφή ήχου.

Εσείς ακούτε αυτόν τον ήχο και τα κύτταρα επανασυντονίζονται και επαναρυθμίζονται στο νεανικό τους ρυθμό.

Ιστορία

Η ιστορία της Κυματικής Γενετικής διαδραματίζεται για πάνω από 80 χρόνια. Τις δεκαετίες του 1920 και 1930, οι Ρώσοι επιστήμονες A G Gurwitsch και A A Lubishev εξέφρασαν την υπόθεση ότι γενετικό υλικό ζωντανών οργανισμών της Γης, υπάρχει όχι μόνο σε υλικό/φυσικό επίπεδο αλλά επίσης και σε συγκεκριμένο κυματικό πεδίο. Είναι επίσης δυνατό, υποστηρίζει η συγκεκριμένη υπόθεση, να μεταφερθεί γενετική πληροφορία δια μέσου ηλεκτρομαγνητικών και ακουστικών κυμάτων. Η επιστήμη μάλιστα πρόσφατα έχει κάνει ένα μεγάλο άλμα στην τεκμηρίωση αυτής της θεωρίας με πειράματα τα οποία μπορούν να επαναληφθούν για την επιβεβαίωση αυτής της θεωρίας. Αποτέλεσμα αυτών των πειραμάτων είναι εξέλιξη αυτής της θεωρίας στην θεωρία του Κυματικού Γονιδιώματος.
Η πρώτη προσπάθεια για τον εξορθολογισμό και ανάπτυξη της θεωρίας του Κυματικού Γονιδιώματος στην Ρωσία γίνεται από τους επιστήμονες P P Gariaev and A A Berezin του τμήματος Θεωρητικών Θεμάτων της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και με την συμμετοχή του A A Vaciliev, μέλλους του Ινστιτούτου Φυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Τέθηκε η θεωρητική βάση για:

1) Τις αρχές της συνεχής φυσικής ακτινοβολίας

2) Των αρχών της ολογραφίας και των σολιτονίων

3) Την θεωρία της φυσικής απορρόφησης

4) Το μορφόκλασμα αναπαράστασης του DNA

Οι παραπάνω αρχές με χρήση ανθρώπινων προφορικών εκφράσεων και λόγου περιγράφουν και τεκμηριώνουν τα εμπειρικά αποτελέσματα των πειραμάτων που διεξήχθησαν.

Η πεμπτουσία της Κυματικής Γενετικής Θεωρίας μπορεί να παρουσιαστεί ως ακολούθως:

Το γονιδίωμα των ανώτερων οργανισμών θεωρείται ότι είναι ένας βιο-υπολογιστής ο οποίος σχηματίζει το χωροχρονικό πλέγμα και πλαίσιο των βιοσυστημάτων. Σε αυτά τα βιοσυστήματα, τα οποία λειτουργούν ως μήτρα γονιδιακής πληροφορίας χρησιμοποιούνται κύματα στα οποία έχουν ανατεθεί γονιδιακά ολογράμματα και αποκαλούνται «μορφοκλάσματα DNA», διακεκριμένοι τύποι ακουστικών και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων τα οποία έχουν παραχθεί από βιογενετικές συσκευές που εφαρμόστηκαν στον οργανισμό / βιοσύστημα το οποίο εξετάζεται και λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας στην ανταλλαγή δεδομένων / πληροφορίας μεταξύ των κυττάρων, ιστών και οργάνων του βιοσυστήματος.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα ολογραφικά πλέγματα/πλαίσια, τα οποία είναι επίσης στοιχεία των δομών των μορφοκλασμάτων του DNA, είναι στην πραγματικότητα διακεκριμένες πληροφορίες και δεδομένα τα οποία περιέχονται στο χρωμοσωμικό συνεχές ενός οργανισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνδέσεις

 

Σύνδεσμος Wave Genetics Gariaev